СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • O.S. Mykhailova
Ключові слова: соціокультурне виховання, молодші школярі, початкова школа, іноземна література

Анотація

У статті порушено проблему соціокультурного виховання учнів початкової школи засобами іноземної літератури. Дослідження висвітлює основні характеристики соціокультурного виховання молодших школярів, обґрунтовує застосування нестандартних занять, які дозволяють максимально реалізувати практичну мету соціокультурного виховання й навчання, та подає приклад нестандартного заняття соціокультурного виховання молодших школярів засобами іноземної літератури

Посилання

1. Бігич О.Б. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: [підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів] /
[Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін.] ; за заг. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.
2. Беляев Б.В. Психологический анализ новых методических принципов обучения иностранным языкам / Б.В. Беляев // Иностранные языки в школе. – 1990. – № 3. – С. 27-31.
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання // Науковий редактор українського видання Ніколаєва С.Ю. – К.:
Лепнвіт. – 2003. – 28 с.
4. Навчальні програми з іноземних мов: для загальноосвітніх навч. закл. і спец. шкіл із поглибл. вивченням інозем. Мов. 1–4 класи. – К. : Видавничий дім
«Освіта», 2012. – 96 с.
5. Першукова О. Сприяючи міжкультурному вихованню // Іноземні мови. – 2013. – № 1. – С. 96-98.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
29-34
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ