ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • З.М. Шевців
Ключові слова: соціально-педагогічна компетентність майбутнього вчителя початкових класів, діагностика, показники, рівні, комплекс методик

Анотація

У статті обґрунтовано показники сформованості соціально-педагогічної компетентності майбутньо- го вчителя початкових класів. Пропонується для визначення соціально-педагогічної компетентності комплекс діагностичних методик. За допомогою відомих методик та педагогічної діагностики виявлено рівні сформованості соціально-педагогічної компетентності у майбутніх учителів початкових класів. Діагностика проводилась за результатами вивчення навчальних дисциплін «Основи корекційної педагогіки», «Основи соціально-педагогічної діяльності».

Посилання

1. Вербицький А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 204 с.
2. Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки : [підруч.] / З.М. Шевців. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 248 с.
3. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності : [навч. посіб.] / З.М. Шевців. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
127-132
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ