ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

  • Л.В. Бабіч
  • Г.М. Кондратенко
  • О.В. Рідкоус

Анотація

У роботі розглядаються основні напрямки використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в системі підготовки спеціалістів у ХДУ. Представлено досвід роботи викладачів кафедри педагогіки Херсонського РІПО педагогічних кадрів у поглибленні знань вчителів з гуманістичної системи роботи педагога-новатора та шляхів упровадження його ідей у практику роботи школи

Посилання

1. Бабіч Л.В., Кондратенко Г.М. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Херсон: ХДПУ, 2002. – 48 с.
2. Ковальов І.З., Попов І.В. Використання праць В.О. Сухомлинського в процесі викладання фізики в середній школі. – Кіровоград: КІУВ, 1978. – 46 с.
3. Кондратенко Г.М., Семічева К.Л. Спадщина В.О. Сухомлинського як основа гуманізації індивідуального підходу до учнів на уроках математики // Печатное слово: Видавництво ХДУ, 2004. – №1/6. – С. 31-34.
4. Кондратенко Г.М., Бережкова Л.І. Вимоги до діяльності вчителя трудового навчання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського та сьогодення // Печатное слово: Видавництво ХДУ, 2006. – №1/18. – С. 78-80.
5. Кондратенко Г.М., Рідкоус О.В. Гуманістичні основи навчально-виховного процесу в творчій спадщині В.О. Сухомлинського: Зб. наук. пр. Педагогічні науки. Випуск 40. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 212-217.
6. Настасьєв Г.К., Пащенко Д.І. Невичерпне джерело: В.О. Сухомлинський про дитячу технічну творчість. – К.: Знання УРСР, 1988. – 48 с.
7. Ніколаєнко С. Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку // Вища школа. – 2005. – №1. – С. 13-30.
8. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. – К.: Радянська школа, 1976 – 1977.
9. Сухомлинський В.О.: Бібліографія творів. – К.: Радянська школа, 1978. – 110 с.
10. Сухомлинский В.А. Библиография: / Сост. А.И. Сухомлинская, О.В. Сухомлинская. – К.: Радянська школа, 1987. – 255 с.
11. Сухомлинський В.О.: Бібліографія: 1987-2000 рр. / Уклад. Г.І. Сухомлинська, О.В. Сухомлинська; За ред. Н.О. Гажалан, Л.І. Ніколюк. – К.: КНЕУ, 2001. – 128 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
26-30
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ