НАЦІОНАЛЬНО-СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ У ПОГЛЯДАХ Г. ВАЩЕНКА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Л.М. Петренко
Ключові слова: Г. Ващенко, освіта, виховання, соціалізація, національні традиції

Анотація

У статті розглядаються ціннісно-смислові домінанти освіти в педагогічних поглядах Г. Ващенка. Розкрито вплив освіти на процес соціалізації особистості дитини. Показано значення освіти у наці- єтворчих процесах періоду відродження України. Підкреслено, що зміст освіти зумовлений потребою в освічених, національно-переконаних, державотворчо підготовлених громадянах. Досліджено, що система освіти повинна відповідати соціально-політичному устрою держави, психології народу та його національним традиціям. Акцентовано увагу на тому, що освіта як єдиний процес виховання і навчання особистості відповідає інтересам суспільства і держави. Наголошено, що за Г. Ващенком освіта повинна зберегти національний освітньо-виховний характер та сприяти процесу соціалізації особистості.

Посилання

1. Андрущенко В.П. Інноваційна стратегія розвитку освіти як підґрунтя «українського прориву» / В.П. Андрущенко // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 5. – С. 6–14.]
2. Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – Ч. 2. / Г. Ващенко. – Боффало-Мюнхен : Видавництво Спілки української молоді, 1957. – 270 с.
3. Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко. – Полтава : Полтав. вісн., 1994. – 190 с. – (Твори ; т. 1).
4. Ващенко Г. Виховання любови до Батьківщини / Г. Ващенко // Вибрані педагогічні твори / Г. Ващенко. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1997. – С. 65–101.
5. Ващенко Григорій. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Г. Ващенко. – К. : Укр. видавнича Спілка, 1997. – 410 с.
6. Ващенко Г. Проект системи освіти в самостійній Україні / Г. Ващенко. – Мюнхен : Накладом Центрального комітету СУМ, 1957. – 48 с.
7. Ващенко Г. Хвороби в галузі національної пам’яті / Григорій Ващенко // [Твори] / Григорій Ващенко. – К., 2003. – [Т. 5]. – 335 с.
8. Довбня В. Соматичність буття «вольової, характерної людини» у філософсько-педагогічній концепції Григорія Ващенка / В. Довбня // Філософія освіти : Науковий часопис. – 2010. – № 1/2. – С. 220–235.
9. Коваль О. Григорій Ващенко – творець української виховно-освітньої системи / О. Коваль // Рідна шк. – 1993. – № 3. – С. 2–5.
10. Окса М. Виховний потенціал освіти та його вимірювання / М. Окса, Д. Дрібноход // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер : Педагогіка. – 2015. – № 2. – С. 41–47.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
47-51
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ