ПРОБЛЕМА ВЧИТЕЛЯ ЯК КУЛЬТУРНО-ЕТНОЛОГІЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

  • Г.В. Бєлан

Анотація

У статті висвітлено і систематизовано погляди видатних діячів освіти і культури другої половини ХІХ століття на основні проблеми вчительської професії означеного періоду, зокрема на соціальний статус педагогічного працівника, його матеріальне забезпечення, вимоги до професійних та моральних якостей тощо

Посилання

1. Кониський О. Дмитро Пильчиков / О. Кониський // Зоря. – 1894. – Ч.4. – С. 93-94.
2. Кониський О. Освіта на західно-південній Україні / О. Кониський // Зоря. – 1887. – Рочник VIII. – С. 234 – 236, 259 – 262.
3. Кониський О. Потреба реформи в освіті жіноцтва / О. Кониський // Правда. – 1888. – №1. – С. 25-29.
4. Маловідомі першоджерела української педагогіки (II половина XIX – XX ст).: Хрестоматія /Упоряд. Л.Д.Березівська та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 418 с.
5. Моссаковский Е.М. Воскресные школы / Е.М. Моссаковский // Общественно-политическое движение на Украине (1856 – 1862 гг.). – К.: Вид-во Академии наук Української РСР, 1963. – С.187 – 196.
6. Персоналії в історії національної педагогіки. 20 видатних українських педагогів / За ред. А. М. Бойко. – Полтава. – 2002. – 452 с.
7. Побірченко Н. Педагогічна і просвітницька діяльність українських громад у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття: У 2 кн. /Н. Побірченко. – К.: Науковий світ. – Кн. 1: Київська громада. – 2000. – 308 с.
8. Сірополко С. Історія освіти в Україні/ С.Сірополко [Підготував Ю. Вільчинський]. – Львів, 2001. – 664 с.
9. Ушинський К.Д. Педагогическая поездка по Швейцарии / К.Д. Ушинський // Журнал Минства. Народ. Просвещения, 1863. – С. 13-14.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
30-35
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ