ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

  • П.С. Атаманчук
  • В.В. Мендерецький
  • С.І. Дмитрук
  • О.М. Павлюк

Анотація

У статті пропонується створення системи навчального фізичного експерименту в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Посилання

1. Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики. – Кам’янецьПодільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – 174 с.
2. Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., Кух А.М. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту. – Кам’янець-Подільський, 2006. – 213 с.
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти / Освіта України. – 2004. – №5. – 20 січня 2004 р. – С. 9 – 10.
4. Круць О.П., Медведський Є.В., Василівський С.Ю. Інноваційні комп’ютерні технології у лабораторному практикумі з фізики // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, грудень 2002 р. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 372 с.
5. Мендерецький В.В. Навчальний експеримент у системі підготовки вчителя фізики: Монографія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, ред.-вид. від., 2006. – 256 с.
6. Подопригора H.В. Психолого-педагогічні аспекти впровадження нових технологій до навчального фізичного експерименту: Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформац.-вид. від., 2004. – Вип. 10. – С. 155-158.
7. Савченко О.Я. Ознаки особистісно орієнтованої підготовки майбутнього вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К., 1997. – 163 с.
8. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. – М., 1996. – 240 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
59-63
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ