ВИКЛАД ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. В СУЧАСНОМУ ПІДРУЧНИКУ

  • П.С. Коріненко

Анотація

У статті розглянуто дві проблеми щодо висвітлення їх у сучасному підручнику з історії України: проблему революцій та державності в історичній долі українського народу, а також представлено деякі роздуми автора стосовно методики викладу історії України ХХ – початку ХХІ ст. в сучасному підручнику.

Посилання

1. Бойко О. Д. Історія України. Навчальний посібник. – К., 2006; Історія України ХХ – початку ХХІ ст. Навчальний посібник / П. Панченко, Н. Баранович, С. Падалка та ін.: За заг. ред. В. Смолія. – К., 2004; Історія України. Кер. авт. колективу Ю. Зайцев. – Вид. 4-е. – Львів, 2004 рік. та ін.
2. Українська революція і державність (1917-1920) – К., 1998; Новітня історія України (1990 – 2000). Підручник/ А. Слюсаренко, В. Гусєв, В. Литвин та ін. – К., 2002; Політична історія України ХХ ст./ Голова ред. колегії І. Ф. Курас. У 6-ти томах. – Т.6. – К., 2004 та ін.
3. //Голос України 2001, 26 червня.
4. Лазарович М. Разом нас багато. – Тернопіль, 2006 р.; Яневський О. Хроніка помаранчевої революції. – Київ., 2005; Курт Г., Компе И, Андрейо В. Президентские выборы и оранжевая революция. Влияние на трансформационные процессы в Украине. – К., 2005.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
72-75
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ