МУЛЬТИМЕДІА В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ

  • В. Ф. Заболотний

Анотація

У статті розглядається проблема застосування засобів мультимедіа в системі організації навчання учнів старшої школи розв’язування фізичних задач. Наведено прийоми застосування мультимедійних ресурсів на різних етапах навчання розв’язування фізичних задач.

Посилання

1. Бордовский Г. А. Физические основы математического моделирования / Г. А. Бордовский, А. С. Кондратьев, А. Д. Р. Чоудери. – М.: Изд. “Академия”, 2005. – 320 с.
2. Веккер Л. М. Психика и реальность / Веккер Л. М. – М., 1998. – 255 c.
3. Заболотний В. Ф. Використання дистанційних технологій навчання при формуванні понять динаміки / В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, М.О. Моклюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ Гол. ред. В.Г. Кузь. – К.: Науковий світ, 2004. – С. 94-99.
4. Павленко А. І. Методика навчання учнів середньої школи розв’язуванню і складанню фізичних задач: (теоретичні основи) / [наук. ред. С. У.Гончаренко]. – К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. – 177 с. Удосконалення форм і методів вивчення фізики. зб. статей / За ред. Є. В. Коршака: [упорядн. В. П. Нижник].-К.: Рад школа, 1982. – 149 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
407-411
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ