ПІДРУЧНИК З ІСТОРІЇ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО І КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДІВ

  • О.І. Пометун

Анотація

У статті подано розуміння автором сутності використання діяльнісного і компетентнісного підходів до навчання історії у середній школі. Висвітлені вимоги до структури і змісту сучасного підручника у контексті названих підходів.

Посилання

1. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К: А.С.К., 2007.
2. Пометун О.І. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті// Історія в школах України. – № 6. – 2007.
3. Компетентнісний підхід у сучасній українській освіті: світовий досвід та українські перспективи/Під заг. ред. О.Овчарук. – К.: К.І.С., 2004.
4. Пометун О.І. Після вашого уроку учні зможуть або Поговоримо про результати навчання // Історія в школах України. – № 6. – 2004.
5. Пометун О.І. Шкільний підручник з історії: ознаки нового покоління / Зб. наук. пр. Вип.4. – К., 2003.
6. Key Competences. A Developing concept in general compulsory education (2002) Eurydice, р.42.
7. Webster’s new Collegiate Dictionary, 8ht ed.1981, G&C. Merriam Co. Springfield, Massachusetts, USA. 1534 p.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
83-89
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ