ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ США (ХVІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

  • Т.І. Горпініч
Ключові слова: вища освіта США, університет, коледж, реформування вищої школи

Анотація

У статті проаналізовано особливості розвитку вищої освіти у США на ранніх етапах її становлення. Окреслено витоки вищої освіти у США, охарактеризовано особливості функціонування перших вищих навчальних закладів. Проаналізовано рушійні сили розвитку вищої освіти у США і його зв’язку з історичними подіями в країні.

Посилання

1. Запрягаев С. Системы высшего образования России и США / С. Запрягаев // Вестник Воронежского государственного университета. – 2001. – № 1 – С. 39–47.
2. Кнодель Л. Структура вищої освіти США на сучасному етапі розвитку суспільства / Л. Кнодель // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації : український науковий журнал. – 2011. – № 1. – С. 229–234.
3. Півняк Г. Дослідницький університет як механізм удосконалення інноваційної діяльності / Г. Півняк // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 54–61.
4. Thelin J.R. Essential Documents in the History of American Higher Education / J.R. Thelin. – Johns Hopkins University Press, 2014. – 384 p.
5. Thelin J.R. A History of American Higher Education / J.R. Thelin. – Johns Hopkins University Press, 2011. – 504 p.
6. Thelin J.R. The Shaping of Higher Education: The Formative Years in the United States, 1890 to 1940 / J.R. Thelin // The Journal of Economic Perspectives. – 1999. – Volume 13. – № 1. – P. 37–62.
7. Thwing Ch.F. A History of Higher Education in America / Ch.F. Thwing. – Hard Press Publishing, 2012. – 530 p.
8. Transcript of Morrill Act . – 1862 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=33&page=transcript.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
12-16
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ