ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВТРАТИ

  • В.Л. Федяєва
Ключові слова: вища освіта, освітня система, педагогічна наука, університет, наукові дослідження

Анотація

У статті проаналізовано основні вектори розвитку сучасної вітчизняної педагогічної науки, представленої в класичних університетах. Розглянуто провідні глобальні тенденції розвитку вищої освіти, зокрема гуманітаризацію, зростання освітніх бюджетів і масовості вищої освіти. Охарактеризовано вплив провідних тенденцій на українську освітню систему, надано пропозиції щодо використання їхнього позитивного потенціалу та подолання можливих негативних наслідків. Доведено, що переважна більшість педагогічних досліджень є не фундаментальними, а прикладними, за своєю суттю спрямованими на підготовку кадрів високого рівня. Чітко виокремлено два основні напрями розвитку вітчизняної науки: зменшення фінансування фундаментальних досліджень і перерозподіл суспільних інтересів між різними векторами досліджень. З’ясовано та конструктивно виокремлено основні проблеми, що негативно впливають на розроблення серйозних наукових проектів, ведуть до знецінення статусу кандидата чи доктора наук.

Посилання

1. Кремень В. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Кремень // Освіта. – 2014. – 29 жовтня – 5 листопада. – С. 4–5.
2. Сбруєва А. Розвиток європейської вищої освіти в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / А. Сбруєва // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 228–241.
3. Огнев’юк В. Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти / В. Огнев’юк // Освітологія. – 2012. – Вип. 1. – С. 69–75.
4. Хоружа Л. Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності викладача вищої школи / Л. Хоружа. – К. : Вища школа, 2015. – С. 9–19.
5. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.
6. Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 1–12.
7. Атестаційний вісник. – 2013. – № 1–12.
8. Офіційне видання Міністерства освіти і науки України // Освіта України. – 2014. – № 1–12.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
46-50
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ