ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • В.Г. Бутенко
Ключові слова: ігрова діяльність, діяльність, гра, діти старшого дошкільного віку, психолого-педагогічні основи

Анотація

У статті висвітлено актуальність проблеми організації ігрової діяльності в освітньо-виховному процесі сучасного дошкільного навчального закладу. Із використанням методу теоретичного аналізу психолого-педагогічних та навчально-методичних джерел із проблеми дослідження охарактеризовано сутність понять «ігрова діяльність», «діяльність», «гра», «психолого-педагогічні основи». Автором виділено аспекти використання гри протягом дошкільного дитинства; розкрито особливості розвитку
психічних процесів старших дошкільників в ігровій діяльності; визначено тенденції систематизації дитячих ігор сучасними науковцями; окреслено зміст педагогічного керівництва ігровою діяльністю дітей старшого дошкільного віку.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / наук. кер. А.М. Богуш. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с. – (Державний стандарт дошкільної освіти України).
2. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел. – Київ, Ірпінь. – Перун, 2005. – 1728 с.
3. Бурова А. Гра – ефективний засіб виховання самостійності дітей дошкільного віку / А. Бурова // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2010. – № 5. – С. 17–27.
4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.
5. Долинна О. Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 7–15.
6. Кудикіна Н.В. Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі : дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.01 / Н.В. Кудикіна. – Київ, 2004. – 404 с.
7. Концепція дошкільного виховання в Україні. – К. : Освіта, 1993. – 16 с.
8. Новоселова С.Л. Классификация детских игр / С.Л. Новоселова // Источник. – 1999. – № 2. – С. 69–74.
9. Піроженко Т. Зберегти та розвинути творчу активність дитини / Т. Піроженко // Вихователь-методист. – 2010. – № 5 (травень). – С. 4–9.
10. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка : [навч. посіб. для ВНЗ] / [Т. Поніманська]. – К. : Академвидав, 2004. – 456 с.
11. Психологічна енциклопедія / Авторупорядник О.М. Степанов. – Київ : «Академвидав», 2006. – 424 с.
12. Філімонова Т.В. Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Т.В. Філімонова. – Київ, 2003. – 190 с.
13. Шуть М.М. Гра як фундаментальна технологія виховання людини / М.М. Шуть // Вихователь-методист. – 2010. – № 5 (травень). – С. 11–16.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
51-56
Розділ
СЕКЦІЯ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ