ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

  • М.О. Бугайова

Анотація

Статтю присвячено висвітленню особливостей вивчення математики у класах гуманітарного профілю. У ній розглянуто деякі завдання інтегрованого курсу математики 10-11 класів.

Посилання

1. Башмаков М.И. Математика: Учеб. пособие для 10-11 кл. гуманит. профиля / М.И.Башмаков. – М.: Просвещение, 2004. – 336 с.
2. Білик Н. Проблема профільного навчання в педагогічній теорії і практиці // Математика в школі. – № 1. – 2006. – С.2-6.
3. Бурда М.І. Методичні основи диференційованого формування геометричних умінь учнів основної школи: Автореф. дис. … док. пед. наук. – К., 1994. – 36 с.
4. Бурда М.І., Дубинчук О.С, Мальований Ю.І. Математика 10-11: Навчальний посібник для шкіл (класів) гуманітарного профілю. – К.: Освіта, 1996. – 138с.
5. Гончаренко С. І. Зміст освіти і її гуманітаризація /Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / За ред. І. А. Зязюна. – К., 2000.
6. Данилюк А.Я. Теоретико-методологические основы проектирования гуманитарных образовательных пространств.: Автореф. дис. ... док. пед. наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – 34 с.
7. Державннй стандарт базової і повної середньої освіти // Матем. в шк. – 2004. – № 2.
8. Іванова С.В. Теоретичні засади проектування інтегрованої навчальної дисципліни “Шкільний курс математики та методика його навчання” //Наука і освіта. – №2. – 2004. – С.72-76.
9. Ковалёва Г.С. РISA–2003: Результаты международного исследования // Школьные технологии.– 2005. – № 1-2.
10. Кондратьєва Л, Теплова О. Календарно-тематичне планування з математики 5-11 класи. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 80 с.
11. Математика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навчальна книга, 2003. – 302 с.
12. Математика: Учебное пособие для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений / В.Ф. Бутузов, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин и др. – М.: Просвещение, 1995. – 223 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
119-223
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ