МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ФІЗИКИ З ІНФОРМАТИКОЮ

  • О.В. Волинко
  • Д.Я. Костюкевич

Анотація

Стаття присвячена питанням розвитку міжпредметних зв’язків фізики з інформатикою та використанню їх у процесі розв’язання задач навчального та прикладного змісту. Наведені приклади розв’язання таких задач.

Посилання

1. Арсенич І. І. Використання ЕОТ для розв’язування фізичних задач // Фізика та астрономія в школі. – 2000. – №3. – С. 27–30.
2. Бондаренко М. В. Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. 9 клас / М.В. Бондаренко, О. М. Євлахова, Л. О. Тарасова. – 7-е вид. – Харків: Веста: Вид-во “Ранок”, 2005. – 80 с.
3. Боровик А. Г., Калапуша Л. Р., Ольхович Є. О. Реалізація ідеї міжпредметних зв’язків у процесі розв’язування узагальнюючих задач з фізики // Фізика та астрономія в школі. – 1996. – № 2. – С. 11–13.
4. Бугаев А. И. Методика преподавания физики в средней школе: Теорет. основы: Уч. пособие студентов пед. ин-тов по физ.-мат. спец. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.
5. Волинко О. В. Програма “Фізична лабораторія” // Фізика та астрономія в школі. – 2003. – № 1. – С. 28.
6. Костюкевич Д. Я., Волинко О. В. Нові технології навчання в сучасному освітньому просторі: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Вип. 11. – Кам’янецьПодільський: К.-П.Д.У., 2005. – 280 с. – С. 145–148.
7. Паболков И. В. Изучение астрономии с использованием информатики/ Физика в школе. – 2001. – №7. – С. 62–65.
8. Палий Н. Ю., Рыков В. Т., Рыкова Е. В. Из опыта интеграции физики и информатики // Физика в школе. – 2005. – № 8. – С. 74.
9. Рабець К. В. Математичні моделі та міжпредметні зв’язки в контексті компетентісно орієнтованої освіти: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. університету: Вип. 13. – С. 157–161.
10. Римкевич А. П. Збірник задач з фізики для 9–11 класів середньої школи. – 10-те вид. – К.: Рад. шк., 1991. – 239 с.
11. Швай О. Л. Міжпредметні зв’язки на основі використання елементів математичного моделювання/ Фізика та астрономія в шк. – 1996. – № 2. – С. 8–10.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
124-128
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ