АВТОМАТИЗОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ У СИСТЕМІ ПОТОЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ

  • В.С . Єфіменко

Анотація

Застосування автоматизованого тестування у системі методів і форм поточного контролю навчальних досягнень учнів розглядається з точки зору викладання інформатики у базовій школі. Визначаються особливості тестової діагностики навчальних досягнень і переваги застосування комп’ютерів. Обґрунтовується доцільність застосування комп’ютерного тестування як компонент системи педагогічного контролю. Пропонується конкретна структура тестів для поточного контролю з теми “Табличний процесор”.

Посилання

1. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (Педагогика третьего тысячелетия). – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”, 2002. – 352 с.
2. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие.–Ростов-н-Д: Феникс, 2002. – 544 с.
3. В.И.Лозовая, И.П.Внукова, В.П.Барабаш. Некоторые пути повышения эффективности проверки знаний по литературе в школе / Методические рекомендации учителям. – Харьков, 1974.
4. Словник-довідник “Педагогіка вищої школи”. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2007. – 404 с.
5. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Нав. посіб. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди.–Х.: ОВС, 2002. – 400с.
6. В.Г.Разумовский, Р.Ф.Кришапова, Н.А.Родина и др. Контроль знаний учащихся по физике. – М.: Просвещение, 1982, –208 с.
7. Копняк Н.Б., Пойда С.А. Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики за допомогою тестів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. –№7. – С.7-13.
8. Ольга Тутова. Цикл уроків для 10 класу з теми “Електронні таблиці” з навчально-методичним забезпеченням // Інформатика.– 2006. – №35. –22 с.
9. Наталія Геус. Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики // Інформатика. – 2006. – №44. –24 с.
10. Паращенко Л.І., Леонський В.Д., Леонська Г.І. Тестові технології у навчальному закладі: Методичний посібник.– К.: ТОВ “Майстерня книги”. – 2006. – 217 с.
11. Бродський Я.С., Павлов О.Л. Моніторинг якості математичної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Посібник для вчителів, методистів, керівників навчальних закладів, органів освіти, студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 36 с.
12. Марцева Л.А. Розробка тестових завдань та їх роль в оцінюванні успішності учнів // Вісник ТІМО.– 2007.– №6-7.
13. Аванесов В.С., Хохлова Т.С., Ступак Ю.А., Потап О.Е., Чернявский В.Г., Плискановский С.А. Педагогические тесты. Вопросы разработки и применения: Пособие для преподавателей. – Днепропетровск: Пороги, 2005. – 64 с.
14. Л.Е.Генденштейн. Як розробляти навчальні тести? // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №7. – С.75-77.
15. Бойко М.В. Тестування за допомогою TESTOFFICE PRO // Комп’ютер у школі та сім’ї.– 2006.– №8. – С.25-29.
16. Крючкова Т.М., Кармазіна В.В., Гранкіна Г.О. Система контролю знань за допомогою сучасних інформаційних технологій // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №4. – С.32-33.
17. Колгатін О.Г. Моніторинг навчальних досягнень в освіті суспільства знань / Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 13-14 грудня 2007 р., –Х., 2008. – 176 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
149-154
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ