ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ

  • Т.М. Засєкіна

Анотація

У даній статті розглядається проблема формування і використання системи дидактичних засобів з фізики в умовах диференційованого навчання

Посилання

1. Бондар В.І. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
2. Гуржій А.М., Жук Ю.О., Костюкевич Д.Я. Організація навчально-виховного процесу у кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу (науково-педагогічні основи): Навчальний посібник. – К., ІЗМН, 1998. – 187 с.
3. Засєкіна Т.М. Засєкін Д.О. Організація профільного навчання фізики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2007. – Випуск 46. – С.70-75.
4. Засєкіна Т.М. Система дидактичних засобів з фізики як складова навчального середовища // Наукові записки. – Випуск 77. – Серія: Педагогічні науки. – Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С.188-193.
5. Концепція профільного навчання в старшій школі.
6. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні. – К.: К.І.С., 2003. – С.13-41
7. Орлова І., Самсонов В., Шут М. Засоби навчання та їх класифікація // Фізика та астрономія в школі. – 2000. – №1. – С.38-40.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
158-163
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ