СИСТЕМА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ВИМОГ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ІСТОРІЇ У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ

  • Я.М. Камбалова

Анотація

Статтю присвячено проблемам створення сучасної навчальної літератури з історії в Україні. У ній зроблено аналіз останніх досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі історичної дидактики, в яких визначено етапи підручникотворення в 1990-х – на поч. ХХІ ст., науково-методичні підходи та систему вимог до змісту, структури та методичного апарату сучасного підручника.

Посилання

1. Баханов К.О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти. – Донецьк: “ЮгоВосток”, 2005.
2. Вербицька П. Сучасні підходи до підручника з історії в Україні. http://www.novadoba.org.ua/data/metod/polina2.html.
3. Зякун А.І. Навчальна література з історії кінця 80-х – 90-х рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз: Автореф. дис. … канд. іст. наук: Спеціальність 07.10.06. – Історіографія, джерелознавство та спеціальні дисципліни. – К.: КНУ, 2002.
4. Мороз П.І. Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього світу: Дис. … канд. пед. наук: Спеціальність 13.00.02. – Теорія і методика навчання історії. – К.: 2006.
5. Пометун О.І. Актуальні проблеми шкільного підручника з історії // Історія в школах України. – 2002. – № 6.
6. Пометун О.І. Як раціонально використовувати на уроці методичні можливості підручника нового покоління //Історія в школах України. – 2004. – № 3.
7. Пометун О. І. Шкільний підручник з історії: ознаки нового покоління// Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип.4.
8. Про проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм і підручників для 5-12 класів відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти” // Інформ. зб. МОН України. – 2004. – № 5.
9. Пометун О.І., Гупан Н.М. Підручник як засіб виховання громадянина// Історія в школах України. – 2005. – № 4.
10. Удод О.А. Нові підходи до підготовки підручників із всесвітньої історії для основної та старшої школи в Україні (Матеріали міжнародного семінару) // Історія в школах України. – 2003. – № 6.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
163-167
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ