ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

  • Т.В. Ладиченко

Анотація

У статті розглядаються питання змісту та методів викладання курсу “Всесвітня історія” у старшій школі задля оволодіння учнями певними ключовими і предметними компетенціями, адаптації молоді до реалій сьогодення.

Посилання

1. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). – Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №22.
2. Державний стандарт базової середньої освіти. Освітня галузь “Суспільствознавство” / Освіта України. – 20 січня 2004. – №5.
3. Ладиченко Т. Всесвітня історія: 9 кл.: Підручник. – К.: А.С.К., 2003. – 352 с.
4. Адольф Гитлер. Новые факты. Редкие документы. Уникальные фотографии. – М.: АСТПРЕСС, 1999. – 160 с.
5. Буллок А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть: В 2 т. Смоленськ: Русич, 1994. – Т.1. – 528 с. – Т.2. – 672 с.
6. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / За ред. О.Пометун. – К.: А.С.К. 2006. – 192 с.
7. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 c.
8. Бондар В. Дидактика: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
9. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории. – М.: Владос, 2001. – 160 с.
10. Страдлінг Р. Багаторакурсність у викладанні історії: посібник для вчителів. – Страсбург: Рада Європи. – 2007. – 64 с.
11. Штайнер-Хамсі Г. Історія, демократичні цінності і толерантність у Європі: з досвіду країн у стані демократичних перебудов. Симпозіум ради Європи. – Софія. – 1999. – 56 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
184-189
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ