ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

  • О.В. Пішенко
  • В.Ф. Заболотний

Анотація

У даній статті йдеться про використання дидактичних комп’ютерних ігор на уроках фізики та в позаурочний час з метою активізації пізнавальної діяльності учнів. Акцентується увага на запропонованому авторами комплексі дидактичних комп’ютерних ігор відкритого типу.

Посилання

1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія 7-12 класи. – Ірпінь: Перун, 2006. – 80 с.
2. Усова А.А. Формирование обобщенных умений и навыков // Народное образование. – 1973.  №3. С. 13-14.
3. Гальперин П.Я. Психология мышления и учения о поэтапном формировании умственных действий / Исследование мышления в сов. психологии / Под ред. Е.В. Шороховой.  М.: Просвещение, 1965.  С. 259-276.
4. Заболотний В.Ф., Пішенко О.В. Дидактична комп’ютерна гра як засіб організації навчальновиховного процесу // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – №1. – С. 114-117.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
193-197
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ