ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ: МИНУЛЕ Й СЬОГОДЕННЯ

  • Ю.Б. Малієнко

Анотація

Історія середніх віків – невід’ємна частина шкільної історичної освіти. Створення сучасних підручників породжує нові проблеми, серед яких однією із головних є інформаційне перевантаження. Вирішити цю проблему можна шляхом творчого використання підручника.

Посилання

1. Виноградов П.Г. Учебник всеобщей истории. Средние века, част.1,2 – М.: изд. А.А.Карцева, 1911. – 197 с., 12 синхрон.табл.
2. Гуревич Я. Г. Обзор главных явлений средней истории по векам. – СПб., 1885.
3. Донской Г.М. Целый мир уложить на страднице: Учебник истории – от замысла до издания и дальше: Кн. для учителя: Из опыта роботы. – М.: Просвещение, 1992. – 254 с.
4. Ізабелль де Кегель. Кілька думок щодо розробки підручників з історії // Історія в школах України. – 1999. – № 2. – С. 6-7.
5. Методика обучения истории древнего мира и средних веков в У-УІ классах / Под ред. Ф.Коровкина и Н.Запорожец: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1970 – 400 с.
6. Моисеенкова Л.С. Патриарх российской медиевистики: жизнь и научное творчество П.Г.Виноградова. – Сімферополь: Реноме, 2000. – 181 с.
7. Пометун О.І. Методика навчання історії в школі / О.І.Пометун, Г.О.Фрейман. – К.: Генеза, 2005. – 328 с.
8. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / За ред. Пометун О.І. – К.: А.С.К., 2004 – 192 с.
9. Страдлінг Р. Викладання історії Європи ХХ століття. – К.:Видавництво Ради Європи, 2003. –277 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
207-212
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ