СУЧАСНІ ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ ТА ПРАВА, ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ДЕРЖАВУ

  • В.В. Маньгора

Анотація

У даній статті зроблено аналіз сучасних підручників з історії і права, які забезпечують процес формування знань про державу в учнів основної школи.

Посилання

1. Агібалова К.В. та ін. Всесвітня історія: Середні віки: Пробн. підручник для 7 кл. серед. загальноосвіт. шк. / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой, В.М. Духопельников; За ред. М.О. Рудя. – К.:Освіта, 1995. – 368 с.
2. Бандровський О.Г. Історія стародавнього світу: Підручник для 6-го класу середньої школи. – К.: Генеза, 1998. – 320 с.
3. Бандровський О. Від “еволюції” до “цивілізації” (Вузлові проблеим викладання історії стародавнього світу в середніх школах) // Історія в школах України. – 2005. – № 2. – C.3-6.
4. Баханов К.О. Написані з власного погляду (Перше покоління українських підручників: основні напрями модернізації) // Історія в школах України. – 2004. – № 5. – C.11-17.
5. Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Нові часи (ХVІ – кінець ХVІІІ ст.): Підруч. для 8 кл. серед. шк. – К.: Генеза, 2000. – 200 с.
6. Бунятян К.П., Зубар В.М., Селюцька С.І. Історія стародавнього світу: Пробн. підруч. для 6 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Либідь, 1997. – 240 с.
7. Власов В.С. Історія України: Підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2007. – 208 с.
8. Власов В.С. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. зал. / За ред. Ю.А. Мицика – К.: Генеза, 2002. – 256 с.
9. Всесвітня історія: 1789-1918рр.: Навч. посібник для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / Авт.- упоряд.: Я.М. Бердичівський, О.І. Заіка, О.П. Решетнікова. – Запоріжжя: Прем’єр; Харків: Олант, 1998. – 384 с.
10. Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга (Кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): Пробн. підручник для 9-го кл. серед. загальноосвіт. Навч. закл. / С.В. Білоножко, І.М. Бірюльов, О.Р. Давлєтов, В.Г. Космина, Л.О. Несторенко, Ф.Г. Турченко. – К.: Генеза, 2001. – 304 с.
11. Гісем О. Мартинюк О. Всесвітня історія: Нова історія (ХVІ – кінець ХVІІІ ст.): 8 кл.: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 1999. – 320 с.
12. Гісем О. В. Ольбішевський А.Л., Щербина В.М. Всесвітня історія: 9 кл.: Нова історія (кінець ХVШ – початок ХХ ст.). – К.: А.С.К., 1999. – 336с.
13. Голованов С.О., Дрібниця В.О. Всесвітня історія. Історія стародавнього світу: Навч. посібник для 6 кл. – К.: Фаренгейт, 2000. – 272 с.
14. Голованов С.О., С.В. Костирко С.В Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. – К.: Грамота, 2006. – 296 с.
15. Дубас О.П. Підготовка і видання нових підручників. Досягнення і головні тенденції // Історія в школах України. – 1999. – № 2. – С.5.
16. Духопельников В.М., Донськой, Г.М. Всесвітня історія: Середні віки (ХVІ – кінець ХVІІІ ст.): Проб. підруч. для 8 кл. серед. шк. / Духопельников В.М., Донськой Г.М. – К.Освіта, 1995. – 144 с.
17. Д’ячков С.В. Історія стародавнього світу. Давня історія українських земель. 6 клас: Підручник для загальноосвітніх навч. закладів / С.В.Д’ячков, О.П. Мартем’янов. – Х.: Вид-во “Ранок”, 2006. – 336 с.
18. Журавський В.С., Лінецький С.В., Мельник М.І., Мельник О.О., Хавронюк М.І. Основи правознавства: Підруч. Для 9-го класу загальноосвіт. навч. закладів / За заг. ред. В.С. Журавського / Наук. ред. Мельник М.І., Хавронюк М.І. – К.: Юридична думка, 2004. – 424 с.
19. Карліна О.М. Історія середніх віків. Підруч. для 7-го кл. серед. шк. – К.: Генеза, 2000. – 399 с.
20. Котюк І.І. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 2003. – 320 с.
21. Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу: Підруч. для 5 кл. серед. шк. – К.: Рад. шк., 1998. – 254 с.
22. Крижанівський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. Підручник для 7-го класу середньої школи. – К.: Аквілон-Прес, 2000. – 288 с.
23. Лях Р.Д., Темірова Н.Р. Історія України. З найдавніших часів до середини ХІV ст.: Підруч. для 7-го кл. серед. шк. – К.:Ґенеза, 1998. – 320 с.
24. Мішина І.А. Епоха становлення сучасної цивілізації (ХV – ХХ ст.): 8 кл. І.А. Мішина, Л.М. Жарова, А.А. Міхеєв. – К.: Генеза, 1994. – 352 с.
25. Муценко Я. Шкільний підручник з історії: європейське бачення // Історія в школах України. – 2003. – № 11 – с.39-43.
26. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. шк. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 320 с.
27. Основи правознавства: Проб. підруч. для 9 кл. серед. загальноосвіт шк. / За ред. І.Б. Усенка. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1997. – 416 с.
28. Подаляк Н.Г. Історія середніх віків. Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – 240 с.
29. Пометун О.І. Актуальні проблеми шкільного підручника з історії // Історія в школах України. – 2002. – № 6. – с.17.
30. Пометун О.І. Як раціонально використати на уроці методичні можливості підручника нового покоління // Історія в школах України. – 2004. – № 3. – С.2-7.
31. Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.: Посібн. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 224 с.
32. Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ – початок ХХ ст.): Підруч. для 9 класу середньої школи. – К.: Генеза, 1996. – 248 с.
33. Смолій В.А., Історія України: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.
34. Стельмах С.П., Слюсаренко А.Г., Пивовар С.Ф. Всесвітня історія. Новий період (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). – К.: Видавничий центр “Академія”, 1998. – 296 с.
35. Терно С.О. Підручник з історії сьогодні: стан і перспективи // Історія в школах України. – 2004. – № 1. – С.6-8.
36. Терно С.О. Методичний апарат підручника: яким він має бути // Історія в школах України. – 2004. – № 7. – С.17-20.
37. Трубчанінов С.В., Винокур І.С. Історія України. Навчальний посібник для 6-7 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 1997. – 176 с.
38. Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): Підруч. для 9 кл. серед. шк. – К.: Генеза, 2000. – 424 с.
39. Удод О. Нові підходи до підготовки підручників із всесвітньої історії для основної та старшої школи в Україні / Історія в школах України. – 2003. – № 11 – С.3-5.
40. Українська історична дидактика: Міжнародний діалог (фахівців різних країн про сучасні українські підручники з історії): Зб. наук. ст. – К.: Ґенеза, 2000. – 368 с.
41. Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підручник для 6 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 256 с.
42. Шалагінова О.І., Чому за нашим підручником хочеться навчатися? / Історія в школах України. – 2005. – № 2. – С.18-20.
43. Швидько Г.К. Історія України. ХVІ-ХVІІІ століття. Підручник для 8 класу середньої школи. – К.: Генеза, 1997. – 384 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
212-220
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ