ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРУДНОЩІВ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ З ПРОБЛЕМАМИ У НАВЧАННІ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

  • В.М. Марків

Анотація

У запропонованій статті автор розглядає практичні аспекти труднощів залучення дітей з проблемами у навчанні до інформаційного простору.

Посилання

1. Впровадження інноваційних технологій у практику роботи початкової школи. Методичний банк // Початкове навчання й виховання. – 2006. – № 16. – С.3-4.
2. Выготский Л.С. Диагностика развитий и педагогическая клиника трудного детства // Собр. соч. в 5 т. – М., 1984. – 507 с.
3. Дементьєва Т.І. Корекційна робота з дітьми-дисграфіками у початковій школі // Початкове навчання та виховання. – 2007. – № 5. – С. 2-3.
4. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2001. – № 1. – С. 25- 26.
5. Локалова Н.П. Як допомогти слабо встигаючому школяру. Психодіагностичні таблиці: причини та корекція труднощів в навчанні молодших школярів українській та російській мові, читанню й математиці. – Д.: Третє тисячоліття, 2006. – 104 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
220-225
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ