МІСЦЕ ДИСЦИПЛІН ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • І.П. Міхальська

Анотація

У статті висвітлюються проблеми формування в молодших школярів художнього образу шляхом організації на заняттях взаємодії, синтезу мистецтв, що веде до  поступового генерування художнього образу, до розвитку елементарної естетичної культури школярів. Розкриваються методи роботи, які використовуються педагогом для художнього розвитку молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва.

Посилання

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д. И. Фельдштейна, 2-е изд. – М.: Издательство “Институт практической психологи”, Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1997. – 352 с.
2. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Книжный дом “Университет”, 1999. – 332 с.
3. Каган М.С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). – М.: Политическая литература, 1974. – С.28
4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1997. – 304 с.
5. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 344 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
225-229
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ