ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕХОДОМ ШКОЛИ НА 12-РІЧНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ

  • М.Г. Симонова

Анотація

Впровадження профільного навчання потребує додаткових форм та методів його організації у перехідний період становлення в старшій школі. В даній статті розглядаються основні функції та типи елективних курсів, спрямованих на реалізацію особистістно орієнтовного навчального процесу та можливість побудови учнем своєї індивідуальної освітньої траекторії

Посилання

1. Соловйов Ю., Чернишов О. Профільне навчання: стан і перспективи // Видавництво “Плеяди”, журнал “Директор школи. Україна”. – 2008. – 26 лютого // http://pld.org.ua/ index.php?go=Pages&in=view&id=1022.
2. Додаток до рішення колегії МОН. Галузева програма впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки від 24.04. 2008р. № 4/11-2 // http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/ education/average/4.
3. Інформація про результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики //УЦОЯО. – 2008. – 19 травня // http://www.testportal.gov.ua/index.php/text/text/264/.
4. Соціологічне дослідження “Система освіти в оцінках громадян України”. Інститут cоціальних технологій на замовлення cпільного проекту Міністерства освіти і науки України та Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти в Україні” // К., 2008 // http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average.
5. Концепція профільного навчання в старшій школі. Інститут педагогіки АПН України // Протокол № 6 від 05.06.03 р.
6. Хуторской А. В. Индивидуализация и профильность обучения в старшей школе // Интернетжурнал “Эйдос”. – 2003. – 20 апреля // http://www.eidos.ru/journal/2003/0420-01.htm.
7. Дорофеев Г. В., Кузнецова Л. В., Седова Е. А. Профилированная школа в концепции школьного математического образования // Интернет-журнал “Эйдос”. – 2003. – 15 апреля // http://www.eidos.ru/journal/2003/0415-02.htm.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
259-262
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ