АДАПТАЦІЯ ШЕСТИРІЧНИХ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

  • С.О. Скворцова

Анотація

У статті розглянуто поняття “адаптація”, проаналізовані умови успішної адаптації шестирічних дітей до навчання в школі. Досліджується вплив системи учбових  математичних завдань на успішність адаптації учнів першого класу. Запропоновано критерії побудови системи учбових задач, яка сприяє досягненню високого рівня адаптованості дітей.

Посилання

1. Александровская Е. Критерии социально-психологической адаптации детей к школе // Проблемы адаптации и гигиены детей и подростков / Под ред. Г.Н.Сердюковской, С.М.Громбаха. – М., 1983. – С. 35 – 37.
2. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу: Уч. пособие для студентов высшего и среднего пед. уч.заведения. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 248 с.
3. Венгер Л.А. Шестилетние дети // Перемены. – 2000. – №1. – С.112-124.
4. Новикова В.П. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста // Актуальные вопросы подготовки детей к школе. – М.: АПН СССР, 1995. – С. 59-64.
5. Лидерс А.Г. Руководство к тесту Герхарда Витцлака “Диагностика уровня развития поступающих в начальную школу”. – М. – О., 1998. – 56 с.
6. Погуба Т.І. Особливості психолого-педагогічної адаптації молодших школярів до навчання в основній школі // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми. – К., 2004. – С.276-279.
7. Психологическая адаптация личности. Анализ. Теория. Практика / А.А.Реан, А.Р.Кудашев, А.А.Баранов. – С-Пб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2006. – 479 с.
8. Тализина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 3-е изд.,стереотип. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 288с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
262-266
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ