СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

  • А.М. Старєва

Анотація

Автором статті зроблено спробу проаналізувати теоретичні основи змісту і структури сучасного підручника історії з позицій традиційних та інноваційних підходів до підручникотворення.

Посилання

1. Баханов К.О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти. – Харків: Основа, 2005. – 128 с.
2. Баханов К.О. Написані з власного погляду (перші покоління українських підручників Баханов К.О.: основні напрями модернізації)// Історія в школах України. – 2004. – № 5. – С.11-17
3. Беспалько В.П. Теория учебника: Дидактический аспект. – М.: Педагогика, 1988. – 188 с.
4. Зуев Д.Д. Школьный учебник. – М., 1983. – 180 с.
5. Каким быть учебнику: дидактические принципы построения / Под ред. И.Я.Лернера и Н.М.Шахмаева. – Ч.1-2. – М., 1992.
6. Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І.Пометун, Г.О.Фрейман. – К.: Генеза, 2006. – 328 с.
7. Старєва А.М. Методика навчання історії: особистісно орієнтований підхід: Навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 332 с.
8. Терно С. Як обрати підручник? Поради вчителю // Історія в школах України. – 2004. – №5. – С.17-20
9. Учебник как средство самореализации ученика и учителя (материалы методологического семинара) // Современный учебник: Проблемы проектирования учебной книги в условиях модернизации школьного образования. Сб. науч. трудов/ Под ред. А.В.Хуторского. – М.: ИСМО РАО, 2004. – 310 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
281-286
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ