ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

  • О.О. Берест
Ключові слова: фахова підготовка, фізична культура та спорт, фізична рекреація, рекреаційна діяльність, рекреаційно-туристична діяльність, рекреаційно-оздоровча діяльність, дозвілля

Анотація

У статті здійснено спробу автора узагальнити сучасні погляди науковців на проблему організації рекреаційної діяльності в системі фізичної культури та спорту. Встановлено, що важливого значення набуває правильна організація рекреаційної діяльності, що є одним із перспективних напрямків підви- щення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури. Наведено основні підходи до визначення понять «фізична рекреація», «рекреаційна діяльність». Визначено напрямки ре- креаційної діяльності, зокрема рекреаційно-туристична та рекреаційно-оздоровча діяльність.

Посилання

1. Андрєєва О. Аспекти організації рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих об’єднань / О. Андрєєва, К. Пацалюк // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2011. – № 2. – С. 151–155.
2. Андрєєва О. Концептуальні та прикладні аспекти технологізації проектувальної діяльності в сфері фізичної рекреації / О. Андрєєва // Теорія і методика фізичного виховання та спорту. – 2013. – № 1. – С. 35–39.
3. Бейгул І. Роль туризму як засобу фізичної рекреації в життєдіяльності студентської молоді / І. Бейгул, О. Гладощук, В. Тонконог, О. Шишкіна / Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2012. – № 2. – С. 156–160.
4. Гакман А.В. Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11–14 років в умовах дитячого табору відпочинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних верств населення» / А.В. Гакман ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – К., 2012. – 20 с.
5. Кашуба В. Пріоритетні напрями наукових досліджень сфери фізичної рекреації / В. Кашуба, О. Андрєєва // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 3. – С. 31–35.
6. Ковальова Н.В. Розробка рекреаційно-оздоровчої програми для старшокласників / Н.В. Ковальова // Молодіжний науковий вісник. – 2012. – № 6. –С. 37–42.
7. Коцан І.Я. Фізіологічна характеристика впливу туристично-краєзнавчої діяльності школярів на їх організм / І.Я. Коцан. – Одеса : [б. в.], 1998. – 279 с.
8. Круцевич Т. Теоретичні і методичні аспекти поняття «фізична рекреація» / Т. Круцевич, с. Пангелов // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 18–20.
9. Круцевич Т. Теоретичні основи дослідження фізичної рекреації як наукова проблема / Т. Круцевич, О. Андрєєва // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 1. – С. 5–13.
10. Максименко Л. Сучасні підходи щодо застосування рекреаційних технологій для відновлення стану здоров я дітей 5-ти і 6-ти років / Л. Максименко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 2. – С. 162–165.
11. Методика фізичного виховання різних верств населення / за ред. Т.Ю. Круцевич. – Том 2. – К : Олімпійська література, 2012. – 267 с.
12. Москаленко Н. Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2011. – № 2. – С. 12–16.
13. Пангелов С.Б. Організаційно-методичні передумови виникнення і розвитку фізичної рекреації як форми активного дозвілля людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних верств населення» / С.Б. Пангелов ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2013. – 20 с.
14. Пангелов С. Фактори впливу на рекреаційну активність населення / С. Пангелов // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2011. – № 2. – С. 55–57.
15. Чернявський М.В. Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних верств населення» / М.В. Чернявський ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – К., 2011. – 20 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
67-71
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ