КОМУНІКАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ З ІНФОРМАТИКИ

  • Т.С. Хачіров

Анотація

Статтю присвячено питанням визначення сутності і складових комунікаційного компоненту загальноосвітньої підготовки шкільної молоді в галузі інформатики.

Посилання

1. Баловсяк Н.В. Історико-педагогічний аналіз виникнення поняття “інформаційна компетентність” // Матеріали ІІІ МНПК “Динаміка наукових досліджень – 2004”. – Дніпропетровськ, 2004. – Том 25. – С. 12.
2. Гуревич Р.С. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень: Зб. наук. праць / За ред. І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало. – К., 2003. – С. 354-360.
3. Білоусова Л.І., Хачіров Т.С. Культурний простір Інтернету як змістова складова загальноосвітнього курсу інформатики. Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2008 року., у 2-х ч.; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2008. – Ч1. – С. 372-374.
4. Хачіров Т.С. Інформаційно-комунікаційні технології у розв’язанні проблем професійної орієнтації та працевлаштування // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції Наука та освіта без границь.– Софія: “Баял ГРАД-БГ” ООД, 2007. – Том 8. – С. 12-14.
5. Хачіров Т.С. Формування комунікаційного компоненту інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, 2007. – №21. – Луганск:, “Альма-матер”. – С. 181-186.
6. Australian and New Zealand Information Literacy Framework principles, standards and practice. Second edition. Editor Alan Bund. Adelaide Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. 2004. 52 p.
7. Patricia Iannuzzi, “Focus: Information Literacy Competency Standards for Higher Education” Community & Junior College Libraries, Vol. 9 (4) 2000 p. 63-67.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
299-302
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ