ПІДРУЧНИК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ (ЗПР)

  • К.А. Шапочка

Анотація

Статтю присвячено проблемі підручника іноземної мови на початковому етапі навчання дітей із затримкою психічного розвитку.

Посилання

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К., 2002. – 328с.
2. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. – К., 2000. – 309с.
3. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. – К., 2005. – 448с.
4. Коваленко О. Англійська мова і література, № 22-23 (140-141), серпень 2006. – С. 7-12.
5. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та на перспективу. – К., 2003.
6. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.
7. Тарасун В.В. Науково-методичні основи формування знань, умінь та навичок у дітей з труднощами у навчанні. – К., 1998. – 103с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
302-305
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ