ПРІОРИТЕТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

  • В.П. Олексенко

Анотація

У статті здійснено спробу запропонувати основні напрями, які сприяють оптимізації виховного процесу в сучасній школі, акцентовано на основних компонентах та елементах цієї моделі.

Посилання

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання / Навч. посібник. – К., 1993. – С. 89 – 91.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
3. Сухомлинський В.О. Вибр. твори в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т 2. – 554 с.
4. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. – 1995. – № 2. – С. 24 – 30.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
311-315
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ