ДИТЯЧИЙ ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ПЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • А.Л. Владимирова

Анотація

У даній статті розглядається проблема естетичного виховання учнів початкової школи засобами дитячого пісенного фольклору пестування.

Посилання

1. Бутенко В. Художньо-естетична освіта молоді як пріоритетний напрям діяльності сучасної школи: Зб. наук. пр. Пед науки. В. 42. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.161-164.
2. Українське народознавство в дошкільному закладі. Програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів /За ред. А. Богуш. – 3-тє вид., стереот. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2005. – 84с.
3. Питання дослідження та збереження музичного фольклору Херсонщини / Упорядник І. Мацієвський / Ленінград, 1991. – Херсон. – 122 с.
4. Ростовський О. Методика викладання музики в основній школі. – Тернопіль: “Навчальна книга – Богдан”, 2000. – 230с.
5. Раввінов О. Уроки співів у першому і другому класах. Державне педагогічне видавництво “Радянська школа”. – К., 1959.
6. Потапенко О., Кузьменко В. Шкільний словник з українознавства. – К.: Укр. письменник, 1995. – 291 с.
7. Другальов В. “...Три шляхи широкії докупи зійшлися. Пісенний фольклор Херсонщини.” Херсон: Вид “ Наддніпряночка”. – 276с.
8. Веселка. Антологія української літератури для дітей у трьох томах. Т. 1: Твори дожовтневого періоду. Для ст. шкіл. [Упоряд., літ. критич. нариси Б. Чайковського; Передм. д-ра філолог. наук І. І. Пільгука; Худож. оформл. І. М. Гаврилюка]. – К.: Веселка, 1984. – 551 с.
9. Довженок Г., Луганська К. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – К.: “Наукова думка”, 1984. – 472 с. 10. Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови у трьох томах. – К.: Вид. “АКОНІТ”, 2007. – Т.1. – 928 с.
11. Смоляк О. Український дитячий музичний фольклор. – Тернопіль: “Лілея”, 1998. – 78 с
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
319-324
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ