ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗАСОБАМИ РОДИННОЇ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧОСТІ М.Г.СТЕЛЬМАХОВИЧА

  • І.М. Вовкобой

Анотація

Статтю присвячено висвітленню проблеми виховання толерантності в сім’ї у творчому доробку М.Г.Стельмаховича.

Посилання

1. Бех І.М. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1.
2. Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебное пособие для студ. высш. учеб. Заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр “Академия”, 2002 г. – 160с.
3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 324с.
4. Наш орієнтир – народна педагогіка: Метод. рекомендації для студентів спеціальності 03.08 “Дошкільне виховання” / Укл. М.Г.Стельмахович. – К.: ІСДО, 1993. – 44 с.
5. Стельмахович М.Г. Виховні цінності традиційної української родини //Цінності освіти і виховання. – К., 1997. – С. 129-132.
6. Стельмахович М. Українська народна педагогіка: Навч.-метод, посіб. – К., 1997. – 232 с.
7. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка: Навч.-метод, посіб. – К., 1996. – 288с.
8. Українська педагогіка в персоналіях: ХХ століття. У 2 кн. Кн.2: Навч. посібник для ВНЗ / Ред. Сухомлинська О. В. – К.: Либідь, 2005. – 550 c.
9. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. –Тернопіль: Діалог, 1992. – 29 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
324-329
Розділ
РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ