“ФОРОПТРИКА” – СПЕЦІАЛЬНЕ УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ЗАНЯТТЯ: З ДОСВІДУ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Є. П. Соколов
Ключові слова: фізика, метод дзеркальних зображень, фороптрика

Анотація

“Фороптрика” – заняття, на якому єдиним способом розглядаються наступні класи задач: задачі про найкоротші шляхи, задачі про форму розтягнутих пружних ниток, задачі про хід променів у системі дзеркал і задачі теорії більярдів. Назва заняття походить від давньогрецьких слів “форєс” (складаю) і “оптрєс” (дивлюся) і відображає головну ідею використовуваного “методу складеного аркуша”.

Посилання

1. Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. Лекції: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]: в 2 т. / Є. П. Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
2. Соколов Є.П. Збірник структурованих комплексних завдань з фізики: нав. посіб. / Є. П. Соколов, Д. І. Анпілогов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 206 с.
3. Соколов Є. П. Правило трьох векторів / Є. П. Соколов // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 4. – С. 35-38.
4. Соколов Є. П. “Правило трьох векторів” і завдання на мінімум / Є. П. Соколов // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 5. – С.33-36.
5. Соколов Є. П. “Правило трьох векторів” і сила тертя / Є. П. Соколов // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 5. – С. 30-33.
6. Соколов Е. П. Фізичні задачі на порівняння / Е. П. Соколов // Вісник ЧДПУ. – Чернігів: ЧДПУ, 2006 – Вип. 36. – С. 135–138.
7. Соколов Е. П. Изложение темы “Энергия в электростатике” в курсе физики факультета довузовской подготовки / Е. П. Соколов // Зб.наук. праць КамПДУ. – КамП: КамПДУ, 2006. – Вип. 12. – С. 166–169.
8. Протасов В.Ю. Максимумы и минимумы в геометрии / В.Ю. Протасов. – М.: МЦНМО, 2005. – 56 с. – (Серия: “Библиотека “Математическое просвещение”).
9. Гончаренко С. У. Конкурсні задачі з фізики / С.У. Гончаренко. – 8-е вид. – К.: ВШ, 1979. – 448 с.
10. Задачи по физике / [ Воробьев И.И., Зубков П. И., Кутузова Г.А. и др.]; под ред. О. Я. Савченко. – [2-е изд.]. – М.: Наука, 1988. – 416 с.
11. Гальперин Г.А. Математические бильярды / Г. А. Гальперин, А. Н. Земляков. – М.: Наука, 1990. – 288 с. – (Б-чка “Квант”. Вып.77)
12. Соколов Е. П. Фороптрика, или путешествия по кратчайшему пути / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2010. – № 5-6. – С. 18 – 29.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
418-424
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ