ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ У ВИШІ

  • Н.В. Кононенко
Ключові слова: системність професійно-педагогічних знань, майбутні вихователі, педагогічні умови, етапи формування, методика формування, ефективність методики

Анотація

У статті подано результати теоретичного й експериментального дослідження з проблеми формування в майбутніх вихователів дітей дошкільного віку системності професійно-педагогічних знань. Розкрито логіку обгрунтування педагогічних умов, етапів досягнення цієї якості знань у процесі підготовки майбутніх вихователів у виші, описано методику формування системності професійно-педагогічних знань студентів факультету дошкільної педагогіки і психології, її результати і методи оцінювання
ефективності.

Посилання

1. Блауберг И.В. Системный подход и системный анализ / И.В. Блауберг, Э.М. Мирский, В.Н. Садовский // Системные исследования. – М., 1982. – C. 47– 64.
2. Каган М.С. Система и целостность / М.С. Каган [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http //kiev.philosophy.ru /library/.
3. Ксенчук Е.В. Системное мышление. Границы ментальных моделей и системное видение мира / Е.В. Ксенчук. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. – 368 с.
4. Малафіїк І.В. Системний підхід в теорії і практиці навчання / І.В. Малафіїк. – Рівне : РДГУ, 2004. – 437 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
85-90
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ