ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ

  • І.І. Корольова

Анотація

У статті розкрито взаємозв’язок соціалізації та естетичного виховання у процесі культуротворчої діяльності студентів вищих навчальних закладів, що впливають на їх розвиток та формування.

Посилання

1. Бутенко В. Культуротворчі ідеї в системі естетичного виховання учнівської молоді //Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. ХХХІ. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 188 – 191.
2. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – С-Пб.: Речь, 2004. – С. 5-6.
3. Лавриненко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. – Київ: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.
4. Майерс Д. Социальная психология. – С-Пб.: Питер, 1997. – 682 с.
5. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей /Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 608 с.
6. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька. – Навч. посібник. – К.: ТОВ “Інтерпроф”, 2002. – 270 с.
7. Шевнюк О. Структура і функції культурологічної освіти майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. – К.: “Педагогічна преса”, 2003, 1(ХХХVІІІ). – С.81 – 89.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
333-337
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ