ЗМІСТ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • О.В. Лобова

Анотація

Статтю присвячено аналізу змістового компонента загальної музичної освіти. Визначено рівні, структуру, основні принципи підбору змісту музичної освіти молодших школярів.

Посилання

1. Бондар В.І. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
3. Лобова О.В. Музика // Програми для середньої загальноосвітньої школи: 1-4 класи. – К.: Початкова школа, 2006. – С. 372-393.
4. Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: Навч. посібник для студентів музичних спеціальностей. – Суми: Вид-во “Наука”, 2004. – 210 с.
5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Музичне мистецтво (5-8 класи): 5 клас / Б.М.Фільц та ін. // Мистецтво та освіта. – 2005. – № 1. – С. 2-7.
6. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 – 2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. – Частина 1. – Харків: “ОВС”, 2002. – 640 с.
7. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Ґенеза, 1999. – 368 с.
8. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвинутої особистості // Вибр. тв.: В 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.1. – С. 55-206.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
343-348
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ