ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

  • І.В. Онищенко

Анотація

У статті розкривається сутність естетичного виховання дошкільника, визначається роль дитячої літератури у формуванні естетичної свідомості дитини дошкільного віку.

Посилання

1. Монке О. Формування оцінно-етичних суджень у художньо-мовленнєвій діяльності дітей старшого дошкільного віку: Автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2002. – 21 c.
2. Муснікова Є. Формування у дітей сприйняття прекрасного шляхом оволодіння цінностями духовної культури // Світ дитячих бібліотек. –2006. – № 4 (21). – С. 27-29.
3. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с.
4. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 т. – Т.3. – К.: Рад. школа, 1977.
5. Трохименко Г., Драган Р. Читання як нормативна основа соціальної поведінки дітей // Світ дитячих бібліотек. – 2005. – № 4(17). – С.3-5.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
353-356
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ