УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ В ОСОБИСТІСНОМУ ВИМІРІ

  • І.О. Полєвіков

Анотація

У статті розкрито специфіку управління особистісно орієнтованою освітньою системою музичної школи. Обґрунтовано необхідні умови ефективного засвоєння педагогічним колективом ідей особистісно орієнтованої освіти, виділено специфічні управлінські дії керівника школи, направлені на організаційне забезпечення процесу виховання в особистісному вимірі.

Посилання

1. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. виданя. – К.: Либідь, 2006. – 272 с.
2. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини. – К.: Музична Україна, 1978. – 253 с.
3. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навч.пос. / Т.М.Десятов, О.М.Коберник, Б.Л.Тевлін, Н.М.Чепурна. – Х.: Вид.група “Основа”, 2004. – 240 с.
4. Удосконалення навчально-виховного процесу як засіб розвитку творчої особистості учнів: Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. / АПН України. Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини / Ред. кол.: В. Кузь та ін. – К.: Науковий світ, 2000. – 89 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
357-360
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ