РОЛЬ НАРОДОЗНАВСТВА У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • В.В. Примакова

Анотація

У статті йдеться про важливість вивчення народознавства у створенні світоглядних уявлень та наукової картини світу молодших школярів. Описані принципи та засоби організації народознавчої діяльності, які сприяють формуванню уміння бачити світ цілісно, мати уявлення про ознаки та закономірності його розвитку.

Посилання

1. Ігнатенко П.Р., Руденко Ю.Д. Народознавство у школі. – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1990. – 48 с. – (Сер. 7 “Педагогічна”, № 13).
2. Уроки народознавства: Посібник / Упоряд. М.К. Дмитренка, Г.К. Дмитренко. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, 1995. – 224 с. – Бібліогр. в кінці ст.
3. Дем’янюк Т.Д. ДЗО Народознавство в школі: досвід, проблеми, пошуки. – К.: Інформ.-вид. центр “Київ”, 1993. – 80 с.
4. Кузьменко В.В. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення: Монографія. – Херсон: РІПО, 2007. – 600с.
5. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.
6. Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибр. пед. твори: В 2 т. – К., 1983. – Т.І. – С. 123.
7. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. К.: “Початкова школа”. – 2006. – 432 с.
8. Присяжна Т.М. Методичні рекомендації щодо викладання курсу “Українознавство” у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: НДІУ, 2008. – 11 с.
9. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів  В.Г. Нестеренко. – К.: Абрис, 1995. – 336 с., 82.
10. Щербань П.М. Педагогіка почуттів. – К.: Видавництво т-ва “Знання” України, 1992. – 48 с. (Сер. 7, Світоч; № 1)
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
361-364
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ