РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ДИТЯЧИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ

  • А.Є. Рехліцька

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку комунікативних якостей учасників дитячих хореографічних колективів. Розглядаються певні педагогічні умови, які сприяють формуванню та вдосконаленню цих якостей. Надаються приклади з практики педагога та методи, які використовуються в роботі.

Посилання

1. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.
2. Сухомлинский В. А. Избранные произведения: В 5-ти т. / Редкол.: А.Г. Дзеверин (пред.) и др. – К.: Рад школа, 1979. – Т. 3. 1980. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. – 719 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
365-367
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ