МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКА ЗАСОБАМИ СКУЛЬПТУРИ

  • І.В. Руденко

Анотація

У статті розглядається метод метаморфоз об’єму у процесі скульптурної діяльності дітей.

Посилання

1. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. – К.: Радянська школа, 1973. – 127с.
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1984. – Т. 4 (Педология подростка: 5-243с.).
3. Ермолинская В.В. Основы понимания скульптуры. – М.: Искусство, 1964. – 56 с.
4. Красноголовець О.С. Основи скульптури: Навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 171 с.
5. Мистецтво: Підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М.Масол, О.В.Гайдамака, О.А.Комаровська, І.В.Руденко: За заг. ред. Л.М.Масол. – К.: Генеза, 2006. – 208 с.
6. Немов Р.С. Психология. Книга 2. – М.: Владос ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2001. – 602 с.
7. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2003. – 216 с.
8. Щипалов А.С. Юным любителям кисти и резца. – М.: Просвещение, 1981. – 415 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
368-372
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ