СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СТАРШОКЛАСНИКА”

  • Н.М. Степанова

Анотація

У статті на засадах демократичних цінностей аналізується сутність поняття „політична культура старшокласника” як члена громадянського суспільства української держави.

Посилання

1. Головатий М.Ф. Проблеми формування політичної культури молоді в контексті трансформаційних процесів в українському суспільстві // Політична культура і політичні партії в Україні: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Кер. авт. кол. А.І.Комарова, О.М.Рудакевич. – К., 1997. – Т. 6. – С. 16 – 19.
2. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Інформаційний збірник МОН України. – 2000. – № 22.
3. Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу. – К.: Атіка, 2008. – 352 с.
4. Культурологія: теорія та історія культури / За ред. І.І.Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 368 с.
5. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.
6. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.
7. Політологія: Курc лекцій: Навч. посібник І.С. Дзюбко, В.Ф. Панібудьласка, Ю.С. Шемшученко та ін. / За заг. ред. І. С. Дзюбка. – К.: Вища школа, 1993. – 252 с.
8. Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2004. – 776 с.
9. Соціологія: словник термінів і понять / За заг. ред. Є.А. Біленького та М.А. Козловця. – К.: Кондор, 2006. – 372 с.
10. Сухомлинська О. В. Ідеї громадянськості і школа України // Шлях освіти. – 1999. – № 4.
11. Філософський енциклопедичний словник / За ред. В.І.Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.
12. Шведа Ю.Р. Політична система і проблеми гармонізації соціально-політичних відносин в Україні // Гуманізм та утвердження громадянського суспільства в Україні: Вісник Львівського університету. Серія сусп. наук. Вип. 32. – Львів, 1995. – С. 94 – 99.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
378-383
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ