ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

  • Л.Є. Сігаєва
  • Т.І. Білобровко
Ключові слова: освіта, вища освіта, управління вищою освітою, фахова підготовка

Анотація

У статті розглядаються проблеми управління вищою освітою в зарубіжних країнах, визначаються тенденції розвитку зарубіжної вищої освіти. Автори стверджують, що досвід зарубіжних країн в управлінні вищою освітою свідчить про те, що шляхом розширення та вдосконалення цієї системи можна значно пом’якшити соціальну напруженість у суспільстві та вирішити багато соціально-економічних проблем; якість професійної підготовки повинна забезпечувати конкурентоспроможність випускників вищої школи на ринку праці, а отже, і рівень їхньої соціальної захищеності.

Посилання

1. Гаргай В.Б. О повышении квалификации учителей на Западе / В.Б. Гаргай // Педагогика. – 1992. – № 5/6. – С. 117–119.
2. Образование в современном мире: состояние и тенденции развития : сб. ст. / [под ред. М.И. Кондакова]. – М. : Педагогика, 1986. – 245 с.
3. Сігаєва Л. Є. Навчання дорослих у системі неперервної освіти США і Франції / Л.Є. Сігаєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 183–191.
4. Сігаєва Л.Є. Неперервна освіта в Україні: її складові і тенденції розвитку / Л.Є. Сігаєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2001. – № 1. – С. 45-46.
5. Сорокоумова Г.Д. Теория и практика развития системы неформального образования в США / Г.Д. Сорокоумова // Экспресс-информация НИИТиИП АПН СССР. Сер. Педагогика и народное образование за рубежем. – 1991. – Вып. 3. – С. 21–25.
6. Теоретические основы непрерывного образования / [В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев, А.А. Загорський и др.]; под ред. В.Г. Онушкина. – М. : Педагогика, 1987. – 207 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
117-122
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ