ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СУЧАСНІ МУЗИЧНІ УПОДОБАННЯ ПІДЛІТКІВ

  • О.П. Філоненко

Анотація

Стаття присвячена висвітленню основних чинників впливу на сучасні музичні уподобання підлітків. Значну увагу приділено характеристиці музичного сприйняття з урахуванням вікових особливостей даної аудиторії. Підкреслено важливість бажання підлітка підпадати під вплив певного музичного твору.

Посилання

1. Бегбедер Ф. 99 франков/Пер. с франц. И. Волевич. – М.: Иностранка, 2005. – 395с.
2. Любан-Плоцца Б., Побережная Г., Белов О. Слушать душой. – К.: “АДЕФ – Украина”. – 2002. – 200с.
3. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издат. центр “Академия”, 1999. – 456с.
4. Никитин В. Н. Телесно ориентированная и арт-терапия в работе с детьми и подростками (Культурологический подход). – К., 1997. – 160 с.
5. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и преподавателей. – М.: Академ. Проект, 2006. – 400с. – (“Gaudeamus”).
6. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста. Е.Л. Яковлева // Вопросы психологии. – 1994. – № 5. – С.37-42.
7. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. – М.: Наука, 1981. – 214с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
383-387
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ