МЕНЕДЖМЕНТ У МИСТЕЦТВІ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

  • Т.М. Стрітьєвич
Ключові слова: менеджмент у мистецтві, фахівці з образотворчого мистецтва, культурно-мистецька діяльність, планування, цілі по smart

Анотація

У статті розглянуто особливості менеджменту в мистецтві та його місце в підготовці фахівців з образотворчого мистецтва. Визначено основні методики постановки мети, ефективного планування культурно-мистецької діяльності.

Посилання

1. Антонюк О.В. Менеджмент культурно-мистецької сфери / О.В. Антонюк // Часопис. Випуск 11. Культорологія. – 2012 р. – С. 104–110.
2. Арт-менеджмент : [учебное пособие] / [Сост. И.В. Кузнецова]. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2009. – 246 с.
3. Гагорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / Г. Гагорт ; пер. з англ. Б. Шумиловича. – Львів : Літопис, 2008. – 360 с.
4. Оборська С.В. Подієвий менеджмент у мистецтві / С.В. Оборська // Культура і мистецтво у сучасному світі. – 2014. – Вип. 15. – С. 57–63. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kmss_2014_15_10.
5. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Є.Л Шекова. – СПб. : Лань, 2002. – 526 с.
6. George T. Doran. There’s a S.M.A.R.T. waytowrite management’s goal sand objectives // Management Review. – Volume 70, Issue 11 (AMA FORUM). – P. 35–36.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
127-130
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ