ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

  • Е.М. Фатєєва
Ключові слова: інформаційне забезпечення, майбутній менеджер освіти, інформаційні ресурси

Анотація

У статті висвітлена проблема використання інформаційних ресурсів і технологій у підготовці у вищих навчальних закладах майбутніх менеджерів освіти. Інформаційне забезпечення процесу управління полягає в зборі і переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Розглянуто різноманіття типів інформації, використовуваних під час підготовки менеджерів освіти; окреслено напрями залучення інформаційних технологій в учбовий процес підготовки майбутніх менеджерів освіти; визначені характерні риси застосування інформаційних технологій в освітньому процесі вищого навчального закладу підготовки майбутніх менеджерів освіти

Посилання

1. Берека В.Є. Магістерська підготовка майбутніх менеджерів освіти / В.Є. Берека ; за ред. А. Сиротенка. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2008. – 357 с.
2. Інформаційне забезпечення [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу : https://uk.wikipedia.org.
3. Калініна Л. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом / Л. Калініна. – К. : Айлант, 2005. – 275 с.
4. Калініна Л.М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології / Л.М. Калініна. – Київ : науково-видавничий центр «ІНФОРМАВТОДОР», 2008. – 444 с.
5. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті / В.В. Крижко. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 272 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
131-134
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ