ЗМІСТОВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА

  • Л.В. Безкоровайна
Ключові слова: туризм, професійна підготовка, майбутній фахівець із туризмознавства, зміст освіти, організаційно-педагогічні умови

Анотація

У статті автором розкрито особливості змістової складової організаційно-методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства; охарактеризовано відповідне нормативне підґрунтя. З’ясовано мету та умови реалізації змісту означеної підготовки в освітньому процесі, серед яких наголошено на необхідності його оновлення відповідно до умов інтеграції освіти з європейським освітнім простором, досконалення науково-методичного, навчально-методичного, інформаційно-методичного, технологічного забезпечення, створення освітньо-інформаційного середовища.

Посилання

1. Генеральна угода про торгівлю послугами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_017.
2. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від Збірник наукових праць 55 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
3. Коваль Т.І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів : [монографія] / Т.І. Коваль. – К. : Ленвіт, 2007. – 264 с.
4. Національний стандарт України. Видання. Основі види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. Чинний від 1996-01-01. – К. : Держстандарт України, 1995. – 47 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/DSTU_3017_95.pdf.
5. Фіцула М.М. Педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти] / М.М. Фіцула. – Тернопіль : Навч. книга Богдан, 1997. – 189 с. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/knigi/349-pedagogka-ftsula-mm.html.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
50-55
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ