ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

  • І.В. Гириловська
Ключові слова: оцінювання, зарубіжний досвід, професійна підготовка, кваліфікований робітник, кваліфікаційний іспит, професійно-технічний навчальний заклад

Анотація

Стаття присвячена особливостям оцінювання якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у Польщі. Основна увага приділена такому нововведенню у сфері професійної освіти Польщі як організація та проведення у професійних навчальних закладах додаткових іспитів, що підтверджують робочу кваліфікацію; наведено аналітичні дані звітних документів Центральної екзаменаційної комісії щодо якісних показників успішності учнів з кваліфікаційних іспитів; описано вимоги щодо отримання польськими учнями кваліфікаційного диплома.

Посилання

1. Rozporzadzenie Ministra Edukacij Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. W sprawie podstawy programowej
ksztalcenia w zawodach [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/184/1.
2. Okregowa Komisja Egzaminacyjna [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www. oke.poznan.pl.
3. Centralna Komisja Egzaminacyjna [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www. cke.edu.pl.
4. Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / под ред. С.Я. Батышева. – Т. 1 : А-Л – М. : АПО,
1998. – 568 с.
5. Модель высокого качества Европейского фонда управления качеством / Европейский фонд управления
качеством. – СПб : Петровский колледж, 2002. – 34 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
60-63
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ