ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДНЗ

  • А.П. Дмитренко
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх вихователів, фізичне виховання дітей дошкільного віку, фізична культура

Анотація

У статті здійснено аналіз досліджень з питань готовності майбутніх вихователів до виконання завдань з фізичного виховання дітей дошкільного віку. Теоретично обґрунтовано систему підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах ВНЗ.

Посилання

1. Безкоровайна JI.В. До поняття про компетенцію майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту / Л.В. Безкоровайна – К., 2008. – С. 26-28.
2. Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання : [монографія] / Г.В. Бєлєнька. – К. : Світоч, 2006. – 304 с.
3. Борисенко А.Ф. Підготовка майбутніх вихователів до занять з фізичної культури / А.Ф. Борисенко, С.Ф. Цвек. – К. : Основи, 1989. – 192 с.
4. Борисова З.Н. Теорія і практика дошкільної освіти в Україні : [кол. монографія] / З.Н. Борисова. – К. : Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 232 с.
5. Вільчковський Е.С. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : [навч. посіб.] / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми : Університетська книга, 2004. – 428 с.
6. Коваленко Ю.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах / Ю.О. Коваленко. – Запоріжжя, 2008. – 59 с.
7. Петренко С.А. Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок : дис. … канд. пед. наук :
13.00.04 / С.А. Петренко. – Київ, 2007. – 291 с.
8. Нестеренко В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя / В. Нестеренко. – Одеса, 2003. – С. 20-21.
9. Самушина О.М. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / О.М. Самушина. – К., 1998. – С. 14.
10. Шовкопляс О.М. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дітьми з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.0004 «Теорія і методика професійної освіти» / О.М. Шовкопляс. – К., 2011. – 20 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
64-68
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ