ДІЯЛЬНІСТЬ "ПРОСВІТИ" З ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ (1868-1924 РР.)

  • Г.В Білавич
Ключові слова: Галичина, , господарська культура, видавнича діяльність, мандрівні вчителі

Анотація

У статті проаналізовано працю "Просвіти" наприкінці ХІХ – на початку ХХ
сторіччя щодо підвищення господарської культури українського населення Галичини шляхом
широкого просвітництва, популяризації нових технологій, пропаганди кращого досвіду,
інформування про зміни ринкових відносин тощо.

Посилання

1. Господарське віче в Бродах // Народ. –1892. – Ч.1. – С.8.
2. Дубрівний П. Методи праці суспільної агрономії Т-ва "Сільський господар" / Павло
Дубрівний // Крайове господарське товариство "Сільський господар" у Львові 1899-1939. –
Українська вільна академія наук у США. – Нью-Йорк, 1970. – С. 61-73.
3. Жук А. Перша українська хліборобська виставка в Стрию / Андрій Жук // Ілюстрований
народний калєндар товариства "Просвіта" на звичайний рік 1911. – С. 169-180.
4. Звіт Товариства "Просвіта" з діяльности за час від 1 січня 1908 до 31 грудня 1909. — Львів:
Просвіта, 1910. – 130 с.
5. Звіт Товариства "Просвіта" з діяльности за час від 1 січня 1910 до 31 грудня 1912. – Львів,
1913. – 162 с.
6. Качор А. Роля "Просвіти" в економічному розвитку Західної України. – Українська Вільна
Академія Наук. – Серія: Літопис УВАН. – Ч. 18. – Вінніпег, 1960. – 31 с.
7. Павликовський Ю. Виставка українського домашнього промислу в Рудках // Сільський
господар. – 1927. – Ч. 15. – С. 182.
8. Перський С. [Степан Шах]. Популярна історія Товариства "Просвіта" у Львові / Степан
Перський. – Львів: "Просвіта", 1932. – 268 с.
9. "Просвіта" за шістьдесят літ. Ювілейний альманах. – Львів, 1928. – 292 с.
10. Савчук Б. Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських
товариств у Галичині (остання третина XIX ст. — кінець 30–х років ХХ ст.) / Борис Савчук. –
Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 138 с.
11. Справозданє з перших загальних зборів товариства "Просвіта". Передрук з "Правди". –
Коштом Товариства. – Львовъ, 1868. – 9 с.
12. Статут Товарыства "Просьвита" (Затвердженый решеньемъ ц. к. Намисництва зъ дня 16
Грудня 1870. – Львовъ: Просьвіта, 1871. – 8 с.
13. Статутъ Товариства "Просьвіта". – Львовъ: "Просвіта", 1888. – 8 с.
14. Статутъ Товариства "Просьвіта". – Львовъ: "Просвіта", 1891. – 18 с.
15. Статутъ Товариства "Просьвіта". – Львів, 1898. – 16 с.
16. Статут Товариства "Просвіта", ухвалений на надзвичайних Загальних зборах у Львові дня 14
падолиста 1912 р., прийнятий до відома рескриптом ц.к. Намісництва з дня 17 січня 1913 р. –
Львів, 1913. – 32 с.
17. Статут Товариства "Просвіта" ухвалений Надзвичайними загальними зборами у Львові, дня 5
марта 1924 р. Прийнятий до відома рескриптом Львівського воєводства з дня 2 мая 1924 р. –
Львів: Спілка "Діло", 1924. – 30 с.
18. Устав Товариства "Просвіта" у Львові. – Львів: Просвіта, 1868. – 4 с.
19. Яку раду радило віче господарське Товариства "Просвіта" на дні 12 падолиста 1895 р. в
Перемишли? / Розказав Д. Танячкевич. – Львів: Просвіта, 1896. – 38 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
14-20
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ